Midas Fresno
  3937 North Blackstone Fresno, CA 93726     559-224-1700
Midas Fresno
3937 North Blackstone
Fresno, CA 93726

Midas Coupons & Offers

 

$7 OFF OIL CHANGE

View Details Expires: 8/16/2016

$139.99 BRAKE SERVICE

PER AXLE

View Details Expires: 7/29/2016

$10 OFF $100, $20 OFF $200, $30 OFF $300

View Details Expires: 7/28/2016

$10 OFF RADIATOR/COOLING SYSTEM FLUID EXCHANGE

View Details Expires: 7/28/2016

$10 OFF WHEEL ALIGNMENT

View Details Expires: 7/28/2016

$10 OFF TRANSMISSION FLUID EXCHANGE

View Details Expires: 7/28/2016

UP TO $100 OFF BRAKE SERVICE, $50 OFF PER AXLE

View Details Expires: 7/28/2016