Midas Miami
  12805 SW 137th Avenue Miami, FL 33186     305-251-2177
Midas Miami
12805 SW 137th Avenue
Miami, FL 33186

Midas Coupons & Offers

 

$10 OFF FULL SYNTHETIC OIL CHANGE

View Details Expires: 3/16/2017

$9.99 A/C CHECK

View Details Expires: 2/27/2017

50% OFF 2nd SHOCK OR STRUT

INSTALLATION EXTRA

View Details Expires: 2/27/2017

$69.99 BRAKE SERVICE

PER AXLE

View Details Expires: 2/27/2017